Obsługa projektów tłumaczeniowych w programie PowerPoint

Aby w pełni przetłumaczyć plik PowerPoint, należy wziąć pod uwagę wszystkie elementy, w tym tekst slajdu, treść zawartą w sekcji notatek, obrazy i animacje wbudowane w prezentację. Oto kilka sposobów, w jaki możemy pomóc w tłumaczeniu Państwa plików PowerPoint - bezproblemowo!

  • Nasi kierownicy projektu współpracują z Państwem w celu dokładnego zrozumienia treści prezentacji i jej docelowych odbiorców. Zapewni to zastosowanie właściwego stylu i tonu oraz przekazanie kluczowych informacji.
  • Zbierzemy wszystkie istotne i już przetłumaczone treści w celu stworzenia pamięci tłumaczeniowej i glosariusza kluczowych terminów. Zapewni to spójność tłumaczenia, użycie odpowiedniej terminologii i szybszy czas realizacji!
  • Stworzona dla Państwa pamięć tłumaczeniowa będzie się powiększać i rozwijać w miarę postępów w tłumaczeniu. Oznacza to, że w przyszłości będziemy mogli aktualizować Państwa prezentacje lub materiały szkoleniowe dzięki dostępowi do zapisanych w pamięci treści, co pozwoli na znaczne obniżenie kosztów!
  • Cały tekst zawarty w plikach PowerPoint można łatwo wyodrębnić do tłumaczenia i równie szybko wstawić ponownie. Dotyczy to również tekstu znajdującego się w sekcjach "Slajdy główne" i "Notatki". Przed rozpoczęciem projektu nasi kierownicy projektu zapytają, czy potrzebują Państwo tłumaczenia tych sekcji.
  • Poprosimy również o potwierdzenie, który tekst w obrazach, w tym w tabelach lub wykresach, wymaga tłumaczenia. Dobrze jest otrzymać obrazy w formie edytowalnych plików, ale można również nałożyć na nie tekst.
  • Comtec może wykonać całą obróbkę graficzną plików PowerPoint, aby zachować wygląd oryginalnego dokumentu i dostarczyć Państwu ostateczną wersję gotową do druku! Obejmuje to dostosowanie układu, obrazów i animacji zgodnie z oryginałem.
  • Zawsze zalecana jest ostateczna weryfikacja przetłumaczonego pliku PowerPoint przez lokalny zespół rynkowy lub pracownika wewnętrznego, a oferuje szereg rozwiązań, aby to ułatwić. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy przeprowadzić proces weryfikacji.

Dostarczenie wysokiej jakości, w pełni przetłumaczonych plików PowerPoint może stanowić ogromną różnicę podczas promowania Państwa produktu/usługi na nowym rynku lub przeprowadzania szkoleń pracowników za granicą.

Autor

Zespół tlumaczymyangielski.pl