Naukowe tłumaczenia prac, artykułów i publikacji - język angielski

Jedną ze specjalności tłumaczów są tłumaczenia różnych artykułów. Angielski to prosty język, który znalazł szerokie zastosowanie zwłaszcza w literaturze naukowej. Wykorzystywany jest przez wielu różnych naukowców na całym świecie. 

Tłumaczenie tekstów naukowych na angielski

Warto zauważyć, że tłumaczenia artykułów naukowych to nie tylko translacje tekstów naukowych, prac doktorskich, czy habilitacyjnych. Mogą być to równie dobrze rozprawki naukowe, artykuły prasowe oraz odczyty i projekty badań. W przypadku takich artykułów język i poprawne tłumaczenie nazw własnych oraz wszelkich innych naukowych stwierdzeń musi być zgodny z interpretacją danej dziedziny. 

Osoby, które są tłumaczami, muszą więc doskonale znać dany język, ale również specjalizować się w fachowym nazewnictwie dziedziny. Wszelkie formy graficzne, również muszą zostać przetłumaczone na dany jeżyk z zachowaniem poprawności interpretacyjnej. Takim rodzajem tłumaczeń zajmują się wiec osoby, które nie tylko mają szerokie wykształcenie w danej dziedzinie, ale również znają świetnie język obcy i konsultują się z fachowcami. 

tłumaczenia naukowe

Tłumaczenie artykułów naukowych na angielski

Zazwyczaj najpopularniejsze są tłumaczenia na język angielski. Bywa oczywiście również, że wszelkie tłumaczenia odbywają się z języka angielskiego na język polski. Zazwyczaj przekłady te charakteryzują się ogromną poprawnością merytoryczną oraz specjalistyczną terminologią danego zagadnienia. Wszelkie tłumaczenia artykułów z danej dziedziny naukowej stanowią obciążenie dla osób, które w danej dziedzinie się specjalizują, jednak zamiana tego na obcy język jest dla tych osób bardzo trudna. Każdy tłumacz powinien stale poszerzać swoją wiedzę oraz kompetencje z zakresu danej dziedziny. Wiele osób po studiach postanawia zajmować się tym fachem, ze względu na rosnące zapotrzebowanie na tego typu usługi. 

Jakie między innymi wyróżniamy rodzaje tłumaczeń z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski?

  • Wszelkie dokumenty związane z rozwojem i badaniami (sprawozdania, projekty naukowe),
  • Artykuły specjalistyczne i szeroko pojęte publikacje naukowe,
  • Branżowe strony internetowe różnych firm,
  • Dokumentacje dotyczące przetargów i inwestycji,
  • Obowiązujące normy krajowe i międzynarodowe,
  • Referaty i rozprawki naukowe,
  • Teksty informatyczne oraz oprogramowania systemowe,
  • Prace dyplomowe: licencjackie, inżynierskie, magisterskie, doktoranckie, habilitacyjne,
  • Tłumaczenia wielu różnych artykułów,
  • Tłumaczenia prac angielskich.

Kategorie: Tłumaczenia naukowe,

Autor

Zespół tlumaczymyangielski.pl