Seria StayAtHome: Jak obsługiwać tłumaczenie symultaniczne w wideokonferencji

W tym studium przypadku zanurzymy się w organizacji, której misją jest stworzenie sprawiedliwych warunków dla zdrowia każdego człowieka poprzez rozwój wiedzy przy jednoczesnym budowaniu systemu społecznego, w którym język nie stanowi bariery: University of Wisconsin Population Health Institute Instytut Zdrowia Ludności Uniwersytetu Wisconsin Instytut Zdrowia Ludności UW przyczynia się do poprawy zdrowia i dobrego samopoczucia wszystkich poprzez rozwój i ocenę interwencji oraz promowanie opartych na dowodach naukowych podejść do polityki i praktyki na poziomie lokalnym, państwowym i krajowym. Instytut pracuje nad pełnym spektrum czynników wpływających na zdrowie. Jedną z inicjatyw Instytutu Zdrowia Ludnościowego jest MOBILIZUJĄCA DZIAŁANIA NA RZECZ ZDROWIA WSPÓLNOTY (MATCH).

MATCH opracowuje i wdraża programy i zasoby oraz angażuje się we współpracę partnerską, która wspiera strategiczne wysiłki podejmowane przez społeczność lokalną w celu zapewnienia wszystkim ludziom uczciwych szans na bycie zdrowymi w ich domach, szkołach, miejscach pracy i dzielnicach. Obejmuje to obsługę różnych hiszpańskojęzycznych społeczności w stanie Wisconsin. MATCH ma na celu zmianę praktyki, skoncentrowanie się na priorytetach i przeniesienie władzy na wspieranie wspólnych działań w zakresie podstawowych przyczyn zdrowia i sprawiedliwości. MATCH robi to poprzez: Szkolenia - budowanie zdolności w oparciu o krytyczne praktyki - w tym sprawiedliwość zdrowotną, systemy i obiektywy przywództwa opartego na współpracy - poprzez prowadzenie szkoleń, zapewnianie pomocy technicznej oraz prowadzenie sieci nauczania i działania. Zaangażowane badania i rozwój - wspieranie działań w zakresie danych oraz opracowywanie i udostępnianie stypendiów, ram i narzędzi służących zmianom. Alignment - zwoływanie i rozwijanie sojuszy na rzecz wspólnych działań. Zespół MATCH przez lata prowadził regularne warsztaty z kilkoma grupami liderów społeczności, które odbywały się w UW aż do hitu COVID-19.

Zespół kierowniczy MATCH obawiał się, że przejście na zdalną konferencję poprzez Zoom może pozostawić hiszpańskojęzyczne grupy liderów społeczności na uboczu. Jako wykonawca dla stanu Wisconsin, skontaktował się z nami zespół MATCH, aby przedyskutować potencjalne rozwiązania mające na celu włączenie hiszpańskojęzycznych liderów społeczności do zdalnych kursów szkoleniowych. Nasze rozwiązanie było proste i skuteczne: Zoom zdalne tłumaczenie symultaniczne. Dzięki zespołowi dwóch tłumaczy koordynowanych przez jednego prowadzącego, jednego słuchacza i jednego eksperta technicznego Zoom, przeprowadziliśmy jedną poprzednią sesję testową i określiliśmy plan, który miał zapewnić powodzenie zdalnych warsztatów. Obejmowało to wykonanie wszystkich prac technicznych związanych z ustawieniem kanałów webinaru i tłumaczeń ustnych, stworzenie planu kolejki do przełączania tłumaczy oraz zarządzanie szczególnym wyzwaniem, które wymagało poważnych umiejętności organizacyjnych: prowadzenie sal konferencyjnych. Czy Twoja organizacja organizuje warsztaty, webinaria lub szkolenia w Zoom? Istnieje rozwiązanie umożliwiające prowadzenie ich w więcej niż jednym języku.

Autor

Zespół tlumaczymyangielski.pl