Language Watch 13: Podziękowania dla zespołu Translation CommonsJeszcze tylko krótkie podziękowania dla zespołu z Translation Commons, który bardzo pomógł mi w badaniach nad 12-częściową serią "Language Watch".*

Mam nadzieję, że podobała się Wam ta seria. Celem było zwrócenie uwagi na przykłady języków zagrożonych i mniejszościowych na całym świecie, w oczekiwaniu na Dekadę Języków Tubylczych ONZ, która rozpocznie się w 2023 r. i w której Translation Commons odgrywa znaczącą rolę.Badaliśmy języki na całym świecie, w Azji, Afryce, Oceanii, Ameryce Łacińskiej, Ameryce Północnej i Europie. Gdziekolwiek spojrzeliśmy, widzieliśmy historie dyskryminacji i wykluczenia społecznego, które spowodowały odwrót od używania języka, czasem aż do niemalże wyginięcia. Ale odnotowaliśmy też kilka przypadków ponownego zainteresowania w sferze akademickiej i społecznej, z inicjatywami od zajęć po podcasty i internetowe grupy nacisku, często przy wsparciu rządu. Wiele z tych języków dotkniętych jest również ważnym procesem digitalizacji (przystosowującym je do używania klawiatury).

Mam nadzieję, że przynajmniej jesteśmy bardziej świadomi podstawowych kwestii i ogromnej różnorodności tych języków na świecie. A przede wszystkim o tym, jak ważne jest utrzymanie ich przy życiu.Seria ta nie byłaby możliwa bez wspaniałego wkładu Dayany Hashim, Marty Miglioranzy i Jing Wu z Translation Commons.
Tak nam się spodobała ta współpraca, że w tej chwili opracowujemy nowy plan, skupiający się na innych zagadnieniach.
Dziękujemy za udział!
****** * Całą serię można obejrzeć tutaj: https:


//go.proz.com/.../tag/language-digitisation-initiative


Zobacz wszystkie wpisy z tej serii Language Watch

Autor

Zespół tlumaczymyangielski.pl