Cechy dobrego tłumacza języka angielskiego

Praca tłumaczy nie jest pracą łatwą, a raczej bardzo odpowiedzialną i wymagającą. Trzeba posiadać duża wiedzę – często spoza dziedziny językowej – by móc właściwie konstruować teksty. Jakie cechy powinien posiadać dobry tłumacz?

Tłumacz języka angielskiego

Najwięcej jest na świecie tłumaczy zajmujących się właśnie przekładem z języka angielskiego i na język angielski. To konsekwencja popularności tego języka, uznawanego za podstawę w kontaktach międzykulturowych i międzynarodowych. Porozumiewanie się w danym języku, a tworzenie dokładnych tłumaczeń to jednak dwie różne kwestie. Duża wiedza i znajomość języka angielskiego jest jedynie jednym z elementów na długiej liście cech, jakie powinien posiadać solidny tłumacz. Dobry tłumacz musi posiadać wiedzę merytoryczną i językową, znać zasady gramatyczne panujące w danym języku i posługiwać się nimi bez trudu. Znajomość wszystkich słówek nie jest konieczna, jednak zakres słownictwa tłumacza powinien być bogaty. Osoba ta powinna również znać kulturę angielską, zasady w niej panujące, a nawet śledzić wydarzenia bieżące z tamtego regionu. Dzięki temu wiele rzeczy będzie przychodzić naturalnie, swobodnie. Do tego dochodzi konieczność poznania dobrze dodatkowej dziedziny, jeśli tłumaczenia mają być specjalistyczne – na przykład prawne czy techniczne.

tł€maczenia językowe

Tłumacz języka angielskiego na polski

Część tłumaczy zajmuje się przede wszystkim przekładami z języka angielskiego na język polski. Również i w tym można jednak popełnić błędy. Dobry tłumacz angielsko polski perfekcyjnie posługuje się językiem polskim – i to zarówno w piśmie, jak i w mowie, bo przecież część tłumaczy przekłada rozmowę na bieżąco. Bogaty zasób słów, który powinien posiadać tłumacz odnosi się więc nie tylko do języka obcego, ale również i do języka ojczystego – a kwalifikacje tak w jednej, jak i drugiej sferze trzeba stale podnosić.

Tłumacz języka angielskiego – praca

Jeśli ktoś poszukuje pracy jako tłumacz, powinien się odznaczać wszystkimi zaletami, jakie wymieniono wcześniej. Każde odstępstwo od normy dyskwalifikuje raczej osobę jako tłumacza, ponieważ nie będzie ona w stanie właściwie oddawać sensu tekstu, albo odpowiednio go formułować. Odnosi się to zresztą zarówno do pisemnych, jak i do ustnych tłumaczeń. Dobry tłumacz języka angielskiego powinien również być perfekcjonistą, być komunikatywny, być dociekliwy, posiadać rozdzielność uwagi oraz umiejętność skupiania na wykonywanym zadaniu. Posiadanie wszystkich tych cech jest ogromnie pomocne przy wykonywaniu tego zawodu. Klientom zaś gwarantuje, że tłumacz będzie rzetelnie i umiejętnie przygotowywał tłumaczenia, z których później bez żadnych obaw będzie można korzystać.

Autor

Zespół tlumaczymyangielski.pl