Zawód tłumacza przysięgłego j. angielskiego

W sprawach mniej istotnych – na przykład związanych z relacjami między kolegami – można prosić o pomoc znajomych, gdy potrzebuje się przetłumaczenia jakiegoś tekstu czy rozmowy. Jednakże są takie kwestie, które wymagają pomocy tłumacza przysięgłego – dotyczą bowiem zbyt istotnych spraw, gdzie jeden błąd może spowodować lawinę problemów. Może chodzić na przykład o zakup samochodu i chęć uzyskania dobrego przekładu podpisywanej za granicą umowy, albo o przetłumaczenie jakiejś publikacji, albo dokumentu istotnego z punktu widzenia wysoko postawionych osób. Bez względu na to, czego dotyczy dane zagadnienie, w ważnych sprawach należy zwracać się do tych tłumaczy, którzy posiadają ogromną wiedzę, udokumentowaną stosownym certyfikatem. Kim dokładnie jest tłumacz przysięgły?

Tłumacz przysięgły języka angielskiego

Tłumacz przysięgły języka angielskiego jest osobą, której kompetencje potwierdzone są stosownymi dokumentami. Posiada tak duże uprawnienia, że może nawet potwierdzać wiarygodność informacji i przekładów, wykonanych przez inne osoby. Wszystkie prace potwierdza osobistą pieczęcią, która została wcześniej nadana tej osobie przez Ministra Sprawiedliwości.

Praca tłumacza przysięgłego nie jest łatwa. Jest to zawód zaufania publicznego. Wierzy się w przekłady dokonywane przez te osoby – tym bardziej, że posługują się one dokumentami bardzo ważnymi (nawet z punktu widzenia państwa czy ważnych organizacji).

egzamin tłumacza przysięgłego

Tłumacz przysięgły – egzamin

Aby zostać tłumaczem przysięgłym języka angielskiego najpierw trzeba zdać stosowny egzamin. Osoba, która się o to ubiega, z punktu widzenia prawa musi posiadać polskie obywatelstwo, albo być obywatelem któregoś z państw UE, państw członkowskich EFTA, lub – na zasadach wzajemności – innego kraju. Musi również dobrze znać język polski, nie być karana za przestępstwa umyślne, posiadać za to wykształcenie wyższe i tytuł magistra.

Jeśli zaś chodzi o sam egzamin, składa się on z dwóch części – pisemnej oraz ustnej. W obu przypadkach tłumaczy się z języka polskiego na język obcy i odwrotnie.

Tłumacz przysięgły – wymagania

W związku z tym, że zawód tłumacza przysięgłego jest zawodem zaufania publicznego, oczekuje się od takich osób bardzo dużo. Również i kandydaci na to stanowisko muszą zatem odznaczać się wieloma pozytywnymi cechami – przede wszystkim dużą wiedzą, uczciwością, skrupulatnością i odpowiedzialnością. To tym ważniejsze, że taka osoba podlega odpowiedzialności zawodowej w przypadku niewypełnienia zadań, bądź wykonania ich w sposób błędny.

Autor

Zespół tlumaczymyangielski.pl